Roxviksgatan 8D, Linköping
013 46 55 455
info@ostgotafonster.se

Produkter för miljön

Våra leverantörer har miljöeffektiva processer, använder förnybara råvaror och virke från svenska skogar. Vi är noga med att ytbehandling, impregneringsprocessen och färganvändning ska vara miljöoptimerade. Därtill prioriterar vi vårt interna miljöarbete, som återvinning, transporter, inköp med mera.

Vårt främsta bidrag till minskad miljöbelastning ligger dock i att erbjuda fönster och dörrar som minskar boendets energiförbrukning och fastigheternas klimatpåverkan. Vi följer självklart alla lagkrav inom miljöområdet och strävar ständigt efter att vara bäst i branschen.