Floragatan 2, Linköping
073 413 45 75
info@ostgotafonster.se

Garantier

P-märkning innebär att särskilt höga krav har ställts på funktion, luft- och regntäthet, värmeisolering, manöverbarhet och upprepad öppning och stängning. Produkterna har genomgått provning eller beräkning enligt europeiska standarder av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. P-märkningen reglerar också krav på träråvara, ytbehandling, lim, tätningslister, glasrutor och glasning. CE-märkning är en EU-norm som säkerställer krav på bland annat funktion, hälsa, säkerhet och miljö.
Östgötafönster lämnar några av marknadens mest långtgående garantier;
– 20 års rötskyddsgaranti på ytbehandlade fönster och fönsterdörrar
– 15 års rötskyddsgaranti på ytbehandlade fönster och fönsterdörrar (trä/trä)
– 10 års rötskyddsgaranti ytbehandlade fönster och fönsterdörrar
– 10 års garanti mot kondensbildning mellan isolerglasen
– 10 års funktionsgaranti på övriga delar
Ps: vi lämnar dessutom alltid 10 år garanti på arbetet!