Floragatan 2, Linköping
073 413 45 75
info@ostgotafonster.se

Östgötafönster tog ansvar hela vägen

Att byta fönster i en över hundra år gammal fastighet kan vara en utmaning. Det krävs godkännande från kommun och länsstyrelse och man vill att de nya fönstren ska passa husets karaktär. Samtidigt vill man åt de fördelar som moderna fönster ger, med ett bra isoleringsvärde och praktiska funktioner. Bostadsrättsföreningen Doppingen i Linköping tog hjälp av Östgötafönster. 

– Eftersom vår fastighet är riksklassad, vilket är en starkare märkning än K-märkning, hade vi många regler att förhålla oss till och vi ville verkligen renovera varsamt. Östgötafönster guidade oss hela vägen, och vi kände oss väldigt trygga i att det skulle bli bra, säger Johan Erwill som var bostadsrättsföreningen Doppingens representant under fönsterbytet.  

Englasrutorna hade gjort sitt
Den vackra, gamla fastigheten Doppingen från 1912 finns i centrala Linköping. Fönstren som var bytta någon gång på 1980-talet var dåligt isolerade, och immade lätt igen. I balkongdörrarna satt englasrutor som var dragiga och slitna och dessutom hade sol och vind tärt på många fönster. 

– Vi kände att det var dags för nya fönster, och tog in offerter. Östgötafönster låg bäst i pris, men det var inte det som var viktigast för oss. Vi märkte att de hade stor kunskap och att de återkopplade snabbt. De hade en bra tidsplan och tog ansvar, säger Johan. 
Johan Erwill var också i kontakt med Linköpings kommun och länsstyrelsen i Östergötland för att se vilka regler som gällde. Det visade sig att föreningen kunde byta 90 fönster och balkongdörrar i 13 av lägenheterna, men kommunen och länsstyrelsen hade flera krav och behövde också godkänna de fönster föreningen valde. 

– Det var en del att sätta sig in i och jag är så imponerad över hur Östgötafönster och ERA Fönster tog hand om kommunikationen med både kommunens bygglovsansvarige och länsstyrelsens byggnadsantikvarie. De bjöd in dem till sitt showroom och förklarade på ett pedagogiskt sätt hur nya fönster ändå kunde bevara det äldre uttrycket, säger Johan. 

Krävdes inget bygglov
Valet föll till sist på träfönster med aluminiumbeklädnad som målades i två olika färger, som var lika de tidigare – allmogegrönt på utsidan och vitt på insidan. Fönstren fick också en matt lack på utsidan, för att bättre passa ihop med fasaden. Något bygglov behövdes till sist inte, eftersom det inte blev någon stor skillnad i byggnadens utseende.
– När allt var bestämt gick det snabbt och smidigt. Östgötafönster kom på utsatt tid, de var varsamma, la ut skyddsmattor och hägnade in materialet så att det inte skulle locka till sig tjuvar. I offerten stod att allt skulle ta fyra veckor men det tog bara tre. Inte ett enda problem dök upp på vägen, och kostnaden ändrades inte heller utan vi betalade exakt den summa som stod i offerten, säger Johan. 

Mindre ljud och mindre värmekostnader
De boende märkte snabbt att det blev tystare i lägenheterna och att fönstren var välisolerade.
– Det är en starkt trafikerad väg utanför, men med de nya 3-glasfönstren märkte man knappt av den längre. Vi fick också lägre värmekostnader eftersom fönstren och balkongdörrarna höll värmen inne på ett helt annat sätt, säger Johan.
När jobbet var klart gjorde Östgötafönster en besiktning, för att se så att inget behövde justeras i efterhand. 
– Vi tyckte egentligen det kändes onödigt, vi hade ju inga anmärkningar. Men det är ju såklart en trygghet att det görs och det visar på att Östgötafönster verkligen tar ansvar, säger Johan.